Milenov získal novou polní cestu

Milenov získal novou polní cestu

Šest kilometrů západně od Hranic se rozprostírá kolem potoka Milenovce na úpatí uhřinovského kopce vesnička Milenov. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1353 a nyní zde žije cca 437 obyvatel. Na kapličce v Milenově jsou sluneční hodiny s nápisem “Smrt jistá hodina nejistá”.

Státní pozemkový úřad prostřednictvím Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj, Pobočky Přerov společně s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR dokončil v roce 2020 výstavbu polní cesty c5 v k. ú. Milenov.

Jedná se o hlavní polní cestu v severovýchodní části obce, která byla navržena v rámci komplexních pozemkových úprav v trase stávající účelové pozemní komunikace, jejíž povrch byl opravdu v havarijním stavu.

Dle projektové dokumentace pro stavební povolení se jedná o dvoupruhovou polní cestu s asfaltobetonovým krytem délky téměř 684 m a šířky 6,5 m. Podél severní strany polní cesty c5 byl vybudován cestní příkop (rigol), jehož svahy byly zatravněny. Součástí cestního rigolu je betonová svodnice v místě napojení další polní cesty.

Na základě výběrového řízení byla smlouva o dílo podepsána dne 9. 7. 2020 se zhotovitelem stavby, SPH stavby s.r.o. z Bystřice nad Pernštejnem. Podíl SPÚ činil 31,4 % a podíl ŘSD byl 68,6 % z celkových nákladů. Kolaudační souhlas s užíváním stavby byl vydán stavebním úřadem v Hranicích dne 2. 11. 2020.

Touto rekonstrukcí stávající účelové pozemní komunikace došlo k významnému posílení cestní sítě v území, při čemž vlastní realizace polní cesty c5 v maximální možné míře respektovala místní podmínky.

Autor: Ing. Václav Závěšický, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov

Polní cesta c5 v k.ú. Milenov po rekonstrukci

Polní cesta c5 v k.ú. Milenov po rekonstrukci

Polní cesta c5 v k.ú. Milenov v průběhu stavebních prací

Polní cesta c5 v k.ú. Milenov v průběhu stavebních prací

Polní cesta c5 v k.ú. Milenov před rekonstrukcí

Polní cesta c5 v k.ú. Milenov před rekonstrukcí

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn