Luže trápí eroze

Luže trápí eroze

V Lužích – městu, které se nachází v okresu Chrudim Pardubického kraje, absolvovala pozemkové úpravy místní část Doly.

„U pozemkových úprav jsem nebyla od počátku, jsem v úřadě trochu déle, než jeden rok a většina z projektů se projednávala během minulého vedení. Byla jsem ale u dořešení některých záležitostí na konci projektu – například ohledně hranic pozemku jedné z řešených lokalit,” vysvětluje lužská starostka Veronika Pešinová.

Cesta ke kostelu

Od pozemkových úprav si obec slibuje i narovnání vlastnických vztahů. V katastru Doly v Janovičkách vlastní město kostel. S farností radnice dojednala výměnu pozemků, aby městu patřila i příjezdová cesta. „Aby byla celá cesta ve vlastnictví obce je pro nás prioritní. Docílili jsme toho výměnou pozemků s farností, která nám již dříve předala do vlastnictví i celý kostel. Proces pozemkových úprav v části Doly ale ještě není u konce a čeká na odsouhlasení ze strany majitelů pozemků,” vysvětluje starostka.

Kromě otázky hranic a výměny pozemků úpravy v katastru Doly řeší úpravy také přístupnost jednotlivých ploch. „V komplexní pozemkové úpravě se ke zpřístupnění pozemků používají zejména

stávající nebo navržené polní cesty. Síť polních cest byla řešena tak, aby bylo možné propojení jednotlivých půdních celků při minimálním využití státních silnic,” uvádí mimo jiné textová část pozemkových úprav. Nechybí ani zdůvodnění, proč je právě cestní síť pro lokalitu tak důležitá: „Charakteristickým znakem území je, že zástavba není soustředěna do jednoho místa, ale je rozložena do částí Doly, Brdo, Rabouň, Rvasice a Hlubočice po celém území.”

Dokument k dokončeným pozemkovým úpravám je datovaný z března 2017 a kromě opatření sloužících ke zpřístupnění pozemků obsahuje i návrhy protierozních opatření na ochranu zemědělského půdního fondu, vodohospodářská opatření či opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí.

Pozemkové šetření

„V samotném katastru Luže se pozemkové úpravy zatím neuskutečnily, ale doufejme, že se do nich brzy pustíme,” říká Veronika Pešinová. Podle ní Luže potřebují řešit hlavně erozi při deštích v místní části Zdislav. Lidé z pozemkového úřadu, konkrétně z pobočky v Chrudimi, už provedli v řešeném území pozemkové šetření. „Dokonce nás sami již dříve vyzývali, abychom erozní události hlásili. A když na to došlo, okamžitě přijeli a všechno si zjišťovali,” říká starostka.

Problémy s erozí by měly pomoci vyřešit projekty společných zařízení navazující na pozemkové úpravy. Ale ani sebelepší opatření podle Pešinové nestačí. Je také důležité, aby i zemědělci dodržovali svá pravidla a například nepěstovali některé nevhodné plodiny. Podstatné zlepšení by rovněž mohlo přinést předělení velkých polních lánů různými remízky. Luže dokonce začaly jednat se zemědělci, aby hospodařili více ohleduplně. Zatím farmáři oznámili, jaká protierozní pravidla dodržují. „V současné době se naše naděje obracejí k pozemkovému úřadu, který slíbil, že se bude problematice eroze věnovat. A mají přijít s nějakým návrhem opatření.,” říká Pešinová.

Hrad Košumberk

Spolupráce na projektech se Státním pozemkovým úřadem není ani zdaleka jedinou starostí radnice v Lužích. Zodpovědnost souvisí také s vlastnictvím některých památkových objektů, na které jsou místní pyšní. „Máme hrad Košumberk a kostel Panny Marie Pomocnice na Chlumku. I hrad je přitom v majetku města Luže, každoročně ho během turistické sezony zpřístupňujeme veřejnosti. Město má také svou památkovou zónu, díky které můžeme čerpat dotace na opravy památek. Luže také spoluorganizují mnoho kulturních akcí v rámci Košumberského kulturního léta,” vyjmenovává starostka důvody, proč by měly kroky návštěvníků zamířit právě do její obce.

foto: farnost s přístupovou cestou v Janovičkách v údolí řeky Krounky, zdroj facebook města Luže

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn