Libníkovice uspěly s biocentry i polní cestou

Libníkovice uspěly s biocentry i polní cestou

Jedno z ocenění pozemkového úřadu putovalo do východních Čech. Na druhém místě soutěže Žít krajinou v kategorii Tvorba a ochrana krajiny se umístil projekt Biocentrum Na Bělkách v katastrálním území Výrava a Libníkovice v Královéhradeckém kraji. 

V Libníkovicích mají hned dvě biocentra. „Vše se začalo rozvíjet za bývalého starosty. Při pozemkových úpravách, které probíhaly v průběhu posledních šesti letech, se řešily také plochy pro cestu a rybníky. Biocentra vznikla právě jako součást výstavby rybníků. Ty jsme stavěli také dva. První biocentrum bylo vyhodnoceno jako nejlepší v kraji. Druhý rybník s biocentrem byl dokončen loni. Jedno biocentrum je dlouhé asi jeden kilometr a široké 15–20 metrů. A je rozděleno prolukami. Druhý projekt je v Horním Černilově,“ vysvětluje starosta Libníkovic Miloš Čistý.

Javory, buky a duby

Ze strany Státního pozemkového úřadu se na projektech podílela pobočka v Hradci Králové a kromě toho. Starosta popisuje projekt oceněný ze soutěže Žít krajinou. „Oceněné biocentrum je rozděleno celkem na tři úseky, oplocenky. Jde hlavně o keře a stromy, přesněji o javory, buky a duby. A v jednom případě byl vysazen i ořech,“ vysvětluje Miloš Čistý. Biocentrum bylo vybudováno v návaznosti na komplexní pozemkové úpravy. V katastrálních územích Výrava a Libníkovice odděluje koryto Libníkovického potoka. Oceněná nádrž má plochu vodní hladiny zhruba o velikosti jednoho hektaru a při maximální hladině dílo pojme přes 13,4 kubických metrů vody. „Zatím se tam nesmějí chovat ryby, ke koupání rybník lidé také spíše, až na asi dvě výjimky, nevyužívají. Čistota vody není vždy ideální,“ dodává starosta.

Snížení rizika záplav

Popsané projekty byly rozděleny na dvě etapy. Jako první byla v letech 2012 a 2013 vybudována a zkolaudována vodní plocha, kterou tvoří dvě na sebe navazující propojené průtočné tůně. Na jaře 2014 vzniklo na 2,4 hektarech nové biocentrum lesního typu v katastrálním území Výrava. V biocentru bylo vysázeno 12 289 nových stromů a 1 805 keřů. To si rozhodně zaslouží pozornost.

Jedním ze záměrů projektu bylo, aby díky biocentru se stálou vodní plochou došlo ve Výravě ke snížení průtoků při povodňových stavech a tím se významně snížilo riziko záplav v obci. To se již potvrdilo při bleskové povodni v roce 2016. „Biocentrum se dobře sžilo i s místními sdruženími; hasiči například pomáhají se zálivkami v letním období, myslivci umístili do biocentra kůly s příčlemi pro dravce a vedle zbudovali mysliveckou kazatelnu,“ uvedl Státní pozemkový úřad v rámci vyhlášení soutěže Žít krajinou.

Historická cesta

Starosta Libníkovic si kromě popsaných společných zařízení chválí i projekt cesty, který je mimo jiné zajímavý i tím, že komunikace byla obnovena ve své původní – historické trase. „Cesta vznikla mezi Libníkovicemi a spojnicí Borovice – Horní Černilov. Na délku měří asi jeden kilometr. Je t ov tuto chvíli nejkvalitnější vozovka v obci, možná i proto komunikaci využívají všichni občané, kteří tam chodí na procházky a je to i taková výborná cyklostezka vhodná i pro bruslaře či pro maminky s kočárky. A samozřejmě nesmíme zapomenout ani na zemědělce, pro které je primárně určená,“ říká starosta Libníkovic. Momentálně jsou v jeho obci prioritou i další komunikace. „Teď se soustředíme i na opravy dalších silnic a chodníků.  Také jsme například chtěli přestavovat prodejnu a měli jsme zažádáno o dotaci, ale s tou to nedopadlo. Čekáme proto, jestli nebude nějaká další výzva,“ vysvětluje starosta.

Navštívit rozhlednu

Libníkovice jsou součástí regionu Černilovsko. Katastr obce má 321 hetarů a nachází se dvanáct kilometrů severovýchodně od Hradce Králové a pět kilometrů severně z Třebechovic pod Orebem. První písemná zmínka o vesnici je z roku 1546. Libníkovice mají přes 150 obyvatel. Na kopci Lohová s výškou 311 m n. m., který je jeden kilometr na východ od obce, stojí veřejnosti nepřístupný vysílač. Za návštěvu ovšem stojí bezejmenný kopec ve směru na Výravu, kde je opravená rozhledna.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn