Křižany

Křižany

 Obec Křižany leží pod svahy Ještědsko-kozákovského hřbetu na Ještědském potoce. V roce 2011 byly dokončeny pozemkové úpravy v katastrálním území Křižany, od kterých si obec slibovala především pomoc se zlepšením vodního režimu krajiny. Zastupitelé obce proto jako prioritní opatření plánů společných zařízení zvolili k realizaci navrženou vodní nádrž na pravostranném přítoku Ještědského potoka v lokalitě pod Krkavčí skálou, mezi horolezci známější jako Vajoletky u Křižan.
Realizace stavby vodní nádrže o zásobním objemu cca 29 600 m³ a retenčním objemu cca 39 000 m³ začala v létě 2016. Do konce roku byly dokončeny práce na objektech hráze, výpustného objektu, zdrže a dokončena byla většina zemních prací. V roce 2017 pokračovaly práce na opevnění návodního líce hráze, bezpečnostním přelivu, polobrodu a vybudovaly se dvě polní cesty podél nádrže. Ty zajišťují přístup k vodnímu dílu i okolním zemědělským a lesním pozemkům. Vzhledem k rozsáhlému zalesnění okolí nádrže bylo vysazeno jen osm nových stromů včetně dvou třešní srdcovek.
Nádrž o rozloze 1,66 ha má za úkol zajistit částečnou ochranu intravilánu obce před povodňovými průtoky. Krajina realizací získala vyšší retenční schopnost a možnost akumulace vod v dotčeném území. Zároveň vytvořila esteticko-krajinotvorný prvek, který láká k procházkám i přírodnímu koupání nejen místní obyvatele, ale i turisty. Vodní plocha s litorálním pásmem poskytuje přirozené místo pro rozvoj mokřadní vegetace, vodního ptactva a obojživelníků. „Jestli tady po nás něco zůstane pro další generace, co má smysl, tak je to právě tohle dílo,“ ohodnotil novou vodní nádrž starosta obce Václav Honsejk.
Projekt byl zařazen do 12. ročníku soutěže Má vlast – cestami proměn 2020/2021.
  • Realizace proměny: srpen 2016 – srpen 2017
  • Investor: Státní pozemkový úřad, Program rozvoje venkova
  • Další partneři realizace proměny (jiní než iniciátor a investor): obec Křižany, Ing. Helena Krausová
  • Projektant: “Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.”
  • Realizační firma: ZVÁNOVEC a.s.
  • Autor (autoři) fotografií: SPÚ
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn