Pozemkové úpravy – video z dílny APG

Pozemkové úpravy – video z dílny APG

Představujeme vám nové video, které pochází z dílny Asociace podnikatelů v geomatice, a především upozorňuje na problematiku pozemkových úprav.
Pozemkové úpravy jsou vnímány jako klíčový nástroj státu v ochraně krajiny, vody, půdy a rozvoje venkovského prostoru, bez kterého není možné žádné smysluplné zákroky v krajině realizovat. Je to ale zároveň obor, který dlouhodobě trpí nedostatkem finančních zdrojů a čelí také dalším komplikacím v důsledku současných vládních opatření.
Pozemkové úpravy:
• současně s obnovou katastrálního operátu umožňují dát do souladu evidenci pozemků se skutečným stavem krajiny zjištěný geodetickým měřením v terénu – výstupem je digitální katastrální mapa s jasně definovaným vlastnictvím k pozemkům
• vytvářejí prostorové a vlastnické podmínky pro realizaci opatření v oblasti ochrany přírody a krajiny- zvyšování biodiverzity, zadržování vody v krajině, revitalizace toků, protierozní ochrana, prostupnost krajiny apod. (při respektování majetkoprávních vztahů k pozemkům)
• v současnosti jsou jediným efektivním nástrojem realizace záměrů územních plánů ve volné krajině
• zásadním způsobem zvyšují projektovou přípravu záměrů v krajině včetně ověření jejich proveditelnosti (plány společných zařízení jako součást pozemkových úprav)
• vytvářejí prostor pro diskuzi a následnou specifikaci přání a požadavků obyvatel na podobu krajiny ve smyslu Evropské úmluvy o krajině
Prostřednictvím pozemkových úprav se realizuje strategický a veřejný zájem v oblasti trvale udržitelného rozvoje krajiny a ochrany životního prostředí venkova v České republice.

 

Pozemkové úpravy – video z dílny APG


Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn